Краматорська ЗОШ І-ІІІ ступенів №25 з профільним навчанням

 

Річний звіт

 

Аналіз навчально-виховної і методичної роботи школи за 2016-2017 навчальний рік

Реалізація задач педколективу у 2016-2017 навчальному році.

 

      У 2016-2017 навчальному році педколектив школи продовжував працювати над реалізацією завдань, що визначені Законом України «Про загальну середню освіту», Концепцією профільного навчання, цільовими комплексними та регіональними освітніми програмами, введенням у восьмі класи Державного стандарту базової середньої освіти.

      Основні напрямки та зміст начально-методичної та виховної роботи педколективу були підпорядковані вирішенню проблеми школи: «Реалізація рівнодоступного якісного навчання і виховання, особистісно- орієнтовного підходу у навчанні й вихованні кожного учня, забезпечення повноцінного розвитку кожної дитини та її інтеграцію в українське суспільство і європейську спільноту» через розв’язання задач, визначених у річному плані роботи школи та затверджених педколективом на 2016-2017 навчальний рік (протокол педради № 1 від 29.08.2016 року) та роботою педколективу над єдиною методичною темою (наказ №181 від 20.09.2016 року).

      Поставлені задачі реалізовані у повній мірі, про що йдеться у розділах даного аналізу НМ та ВР щодо результативності навчального року.

      У 2016-2017 навчальному році для вирішення поставлених задач в школі були організовані і проведені  на високому  організаційному та змістовному рівні

1.       Заходи обласного рівня

Участь у роботі Конгресу освітян Донеччини-2016

Діалогове вікно «Національно-патріотичне  виховання» (виготовлення методичного продукту чотирма ШМК за матеріалами педради – озвучені презентації, учнівський відеофільм)

Діалогове вікно «Арт-тин» (були представлені вироби декоративно-ужиткового мистецтва: вишита подушка з арттехнології «на лінійках» ученицею 6 класу Кохальниковою А., квіткова композиція «Квіти України», учениця 6 класу Огньовою Д.

Виступи у панельних дискусіях з досвіду роботи вчителів фізики Голованової О.І. (сертифікат), вчителя початкових класів Матвєєвої О.М. (сертифікат)   серпень 2016р

2.       Заходи шкільного рівня

Шкільний методичний семінар-практикум

«Мотивація навчальної діяльності учнів як найголовніший фактор результативності навчальної роботи вчителя»

(Відпов. Гавриш Н.А. 08.12.2016)

Крім оновлення знань з теорії вищезазначеного питання з учителями було проведено практичне заняття - через застосування яких методів, форм та змісту навчання можна посилити внутрішню мотивацію учнів до навчання, особливо у 9-10 класах (на аналітичних матеріалах школи). Працювали вчителі в групах – ШМК з використанням фліпчарт-дошок.  Зроблені висновки, узагальнення, надані рекомендації.

Тематична  педрада:

«Кращі світові освітні практики. Стратегія інноваційного розвитку української освіти-

документ «Нова українська школа» (Допов. Гавриш Н.А. 21.10.2016)

Друга частина педради була активною для кожного: у формі круглого столу між членами ШМК відбулося обговорення документу МОН України «Нова українська школа».

З використанням фліпчарт-дошок учителі серед інших питань опрацювали:

1.       Ключові компетентності включені в документ «Нова українська школа» у порівнянні з компетентностями Державного стандарту базової та повної ЗСО (Постанова КМУ № 1392 від 23.11.2011), які впроваджуються педагогами у 1-  8 класах. Висновки.

2.       У вихованні яких цінностей наголошено в документі «Нова українська школа» у порівнянні з цінностями згідно з «Основними орієнтирів виховання учнів 1-11 класів ЗНЗ» (наказ МОНМС України № 1243 від 31.10.2011), за яким працюють педагоги.  Висновки.

3.       Які зміни мають відбутися в навчально-виховній роботі вчителів вже в 2016-2017 навчальному році?

У ході активної роботи учителі - учасники педради  обговорили питання,  обмінялися досвідом, виокремили найважливіші завдання поточного навчального року.

Тематична  педрада:

«Домашнє завдання: як влучити в учнів, а не в батьків ». Допов. Кислова А.С., 23.12.2016.

На педраді було проаналізовано кількість та якість домашніх завдань з базових предметів початкової школи, проаналізовані обсяги, відповідність до існуючих нормативів, надані рекомендації, зроблені висновки.

Тематична  педрада:

«Вивчення виховного середовища школи ». Допов. Гончар Л.О., 24.03.2016

Учителі самостійно визначали тип виховного середовища школи, отримували рекомендації, обмінювалися досвідом, напрацьовували стратегію подальшого розвитку виховного середовища та досліджували вплив середовища на формування особистісних якостей дитини.

І шкільна конференція ШНТУ «Наукове коло-25»

З ініціативи заступника директора з навчально-виховної роботи Гавриш Н.А. з метою популяризації дослідницької роботи учнів як виду позакласної роботи  та на підставі рішення педагогічної ради (протокол № 3 від 21.10.2016р.) з 2016-2017 навчального року у школі створене та почало активно працювати шкільне наукове товариство учнів «Наукове коло-25». Керівниками ШНТУ «Наукове коло-25» Гавриш Н.А. та Борисенко М.Ю. розроблене  Положення  ШНТУ, проведено великий обсяг організаційної та методичної роботи (фотозвіт):

      -    настановчу конференцію для учнів та вчителів ІІ ступеня навчання – 27.10.2016р.;

      -   інструктивно- методичну нараду у рамках методичної декади – 08.12.2016р.;

      -   ознайомлення учителів з науковими та творчими рефератами учнів на весняних засіданнях ШМК – 29.03.2016р.;

-  захист наукових та творчих рефератів учнями. Робота шкільного журі - 10.04.2016р.;

- І шкільна науково-практична конференція, відзначення учнів та вчителів  04.05.2016р.:

13 учнів 6-9 класів разом з вчителями- керівниками опрацювали 10  актуальних наукових та творчих тем з ІТ-технологій, вивчення довкілля, краєзнавства та письменників Донеччини тощо. Отримали шкільні сертифікати, сувеніри. Цього ж дня учні взяли участь у ХІ міському конкурсі-захисті творчих рефератів учнів-членів ПНТ «Крок до науки» МАН: роботи всіх учнів- членів ШНТУ «Наукове коло-25» були відмічені сертифікатами міського конкурсу.

      З метою реалізації окреслених задач у 2016-2017 навчальному році проведені колективні, групові та індивідуальні форми роботи з членами педколективу, про що йдеться в розділі «Аналіз методичної роботи». Проведена робота була підґрунтям для досягнення хороших результатів.

      Результативність системи роботи з педколективом щодо вирішення навчальних задач у 2016-2017 навчальному році відображена в наступній таблиці.

 2. Рівень навчальних досягнень учнів

Аналіз показників якості навчальної роботи педколектива у 2016-2017 навчальному році

(за результатами річного оцінювання у порівнянні з минулим роком).

           Таблиця № 1

Показники

2016-2017 навч. рік

2015-2016 навч. рік

І.

Рух учнів:

 

 

на 5 вересня

865+2доп

838+2доп

прибуло

15

24

вибуло

16

27

на 31 травня

864+2доп

835+2доп

ІІ

Підсумки навчального року:

 

 

1

Підлягають атестації

(без учнів 1-2 класів)

680

667

2

% атестованих учнів

100%

100%

3

СНУ(%) школи

73,6 %

73,6 %

4

Якість знань (%)

(ІІІ, VI рівні НД)

63,6%

(78+355)

62,8%

(75+344)

5

У т.ч. відмінників:

11,5 %

78 учнів

11,2 %

75 учнів

Показники

2016-2017 навч. рік

2015-2016 навч. рік

 

ІІІ-VI кл.

37

25

 

V-ІХ кл.

34

40

 

Х-ХІ кл.

7

10

 

Нагороджені похвальними листами

(2-4, 5-8, 10кл.)

90

85

6

Нагороджені медалями

3

( 2-золото, 1-срібло)

6

( 5-золото, 1-срібло)

7

Нагороджені Похвальними грамотами

4

3

8

Одержали свідоцтво з відзнакою

8

2

9

Мають І рівень НД (1-3 б.)

5 (0,7%)

2 (0,3%)

10

Відраховані, залишені на повт.курс,

не відвідують школу

--

--

11

Діти, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують психолого-педагогічної підтримки:

- шкільний рівень -

- міський рівень -

 

 

 

1

(Д. А, 2В кл., учитель Комарова Н.В.)

--

 

Висновки.

За підсумками аналізу з питань всеобучу на кінець 2016 – 2017 навчального року

Учнів відрахованих, залишених на повторний курс учнів – немає.

Відсутні учні, які б систематично не відвідували  школу.

У порівнянні з 2015-2016 навчальним роком

 

Позитивне

1)       Всі учні атестовані

2)       Збільшилась кількість відмінників на 0,3%:

 

2014-15

2015-2016

2016-2017

відмінники

3-4 кл.

19

25

37

5-9 кл.

34

40

34

10-11 кл.

14

10

7

К

сть

67

75

78

% відм.

10,4%

11,2%

11,5%

3)       Нагороджених Золотими та Срібною медалями стали 3 учні, що підтверджує стабільність випуску школою медалістів у місті.

4)       Лишаються високими показники СНУ та ЯЗ.

5)       Невелика кількість учнів на І рівні навчальних досягнень – п`ять (6Б кл.-Б. Д. (3 предмета),

 6В кл.- К. О.(2 предмета) , 7В кл.- З.(2 предмета), Л. (1 предмет) -

NB! Звернути увагу

1) 4,1% учнів 5-11 кл. мають один низький бал для переходу на наступний рівень НД (одну оцінку «9» або одну оцінку «6»): 28 учнів складають резерв «відмінників та хорошистів»

Учителям варто надати необхідну навчальну допомогу вмотивованим до навчання учням.

2) Лишається малою кількість оцінок 12 балів  з базових предметів (більшість -- з  фізичної культури, музичного та образотворчого мистецтв, трудового навчання), а тому обмежена вчителями кількість Похвальних грамот в 11 класах – нагороджені лише 2 учня, крім медалістів: П. В., С.О.

За показниками ступеня навченості учнів на кінець 2016-2017 навчального року:

-                       класи І ступеня навчання (3,4 кл.) досягли високого рівня (від 70% до 81%);

-                       класи ІІ, ІІІ ступенів навчання розташувались таким чином

Ступінь навчання

Рівні СНУ класів

низький (до 55%)

середній ( 55%-74%)

високий (75% та більше)

ІІ ступінь

72 – Гончарова М.І.

72 –Каргаполова Н.П.

71– Шманько Л.В.

67– Гочошвілі І.О.

64– Григоренко Л.Г.

63– Ольхова Т.О.

68– Гізатулін В.В.

74– Кулик З.В.

79– Побігайло Н.В.

78– Гатченко О.М.

78– Коваленко О.М.

77– Голованова О.І..

75– Сич Л.П.

75– Бондарєва Т.П.

75– Сивочуб Т.П.

ІІІ ступінь

10А69 – Старцева Т.В.

 

.

10Б78–Санагурська В.М.

11Б78– Федоренко О.І.

11А74– Пронжа В.В.

      Серед  перевідних  класів  «сильними»  на  кінець навчального року показали себе, крім

5 класів - 7Б (кл. кер. Побігайло Н.В.), 6Б (кл.кер. Гатченко О.М.), 6В (кл.кер. Бондарєва Т.П.), хоча всі вони втратили від 2% до 6% СНУ. Більш  «слабкими» класами у порівнянні з іншими на кінець навчального року є класи 8В (кл.кер. Ольхова Т.О.), 7А (кл.кер. Григоренко Л.Г.), 8Б (кл.кер. Гочошвілі І.О.). Негативна тенденція зменшення учнів – «відмінників та хорошистів» спостерігається  у  8Б  класі  протягом усіх  чотирьох  років  основної  школи: (28 →  18 →   16 →   13).

У порівнянні з минулим роком у випускних класах змінили цей показник у сторону невеликого підвищення майже всі класи (3 з 4-х), за винятком 9А класу, який знизив СНУ на 2%:

Клас

Класний керівник

∆%

Кулик З.В.

- 2%        

Гізатулін В.В.

+ 3%

Сивочуб Т.П.

+ 2%

11А

Пронжа В.В.

+ 8% 

11Б

Федоренко О.І.

+ 5%

 

      Серед випускних 11 класів, як і кожного року, спостерігається значне підвищення СНУ: в 11А класі ця динаміка була більшою (кл.кер. Пронжа В.В.)

Значне підвищення показників СНУ традиційно відбувається у випускних 11 класах, що пов’язано з об’єктивними причинами: підвищення рівня внутрішньої мотивації до навчання через серйозне відношення до балу атестату, бажання гарно пройти ДПА(ЗНО), додаткові заняття, узагальнення навчального матеріалу тощо.

Порівняння:

 

10А

11А

 

10Б

11Б

 

Пронжа В.В.

 

Федоренко О.І.

Кількість

 

 

 

 

 

відмінників

1

1срібло+1

 

2

2

хорошистів

5

7

 

14

15

Δ

 

(+3)

 

 

(+1)

СНУ (%)

66%

74%

 

73%

78%

 

 

(+8%)

 

 

(+5%)

     

     Важливо, щоб достатній та  високий рівень результатів навчання в школі були підтверджені результатами ЗНО. Великим досягненням школи є те, що у 2016- 2017 навчальному році ці показники підтвердилися по більшості предметів.

 

 

 Аналіз навчальних досягнень учнів 5 класів показав, що процес адаптації до основної школи в цілому пройшов успішно. Більш успішно - в 5А класі (Шмоніна І.М.- Голованова О.І.):

 

2015-16

2016-17

Δ

(%)

2015-16

2016-17

Δ

(%)

2015-16

2016-17

Δ

(%)

 

 

 

 

 

Шмоніна І.М.

Голованова О.І.

 

Тітенко Н.В.

Сич Л.П.

 

Матвєєва О.М.

Коваленко О.Ю.

 

відмінники

5

4

+3 учня

3

1

0

 

4

3

-1 учень

хорошисти

14

18

18

20

21

21

ЯЗ (%)

90

96

+6%

95

97

+2%

89

91

+2%

СНУ (%)

73

77

+4%

76

75

-1%

76

78

+2%

Примітка:

(прибули-вибули)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Позитивний вплив мали вивчення наступності в роботі вчителів початкової та основної школи на педконсіліумі (січень 2017р.), практика проведень сумісних засідань предметних ШМК щодо обговорення актуальних питань реалізації навчальних програм з урахуванням психологічного аспекту навчання.

     Аналіз успішності учнів старшої школи з профільним навчанням (10, 11 класи) та допрофільної підготовки (8, 9 класи) показує, що 2016-2017 навчальний рік був результативним. Ефективність профільного навчання та професійної орієнтації проаналізована на педраді від 31.03.2015р.

     В  цілому по школі динаміка показників СНУ має наступний вигляд (наближений до 75% - високого рівня)

СНУ (%) школи:                        

2014-2015 навчальний рік    -     73,9%;

2015-2016 навчальний рік    -     73,6%;

2016-2017 навчальний рік    -     73,6%;

     Але всі члени педколективу мають усвідомлювати, що за високими показниками ЯЗ та СНУ має бути дотримання об’єктивності оцінювання знань, вмінь учнів відповідно до Критеріїв МОН України.

     Таким чином, у 2016-2017 навчальному році педколектив показав якісний рівень навчально-педагогічної роботи, що забезпечило високий рівень навчальних досягнень учнів  з предметів інваріантної частини навчального плану, позитивна динаміка відбулася у загальному показнику школи- якості знань учнів.

 

Результати ДПА у  11 класах у 2016-2017 навчальному році.

     

Організація та проведення ДПА  у 4х та 9х  класах проведена у відповідності до Положення про державну підсумкову атестацію учнів у системі ЗСО, затвердженого наказом МОН України від 30.12.2014р. № 1547, згідно розкладу, у складі атестаційних комісій, затвердженими управлінням освіти Краматорської міської ради та діючим нормативним документам.

       

Державна підсумкова атестація у 11 класах у формі ЗНО показала високий та достатній рівень підготовки учнів:

 

Предм

З них (%)

ДПА на 12б.

ЯЗ(%)

СНУ

(%)

IV р

ІІІ р

ІІ р

І р

Українська мова

45

42

47

11

-

3

88

76

Математика

31

35

42

20

3

1

77

70

Історія України

23

13

61

26

-

 

74

 

Англійська мова

17

23

47

24

6

 

70

 

З трьох претендентів «Золоті медалі» на ДПА підтвердили високий рівень знань дві учениці: з 9 робіт ДПА 2 роботи виконані на 12 балів,  6 робіт - на 11 балів,  1 робота - на 9 балів- учениця Ш. В. отримала з математики (річна-10)

      У 2016-2017 навчальному році двоє учнів отримали оцінки І рівня:

на ДПА (ЗНО) з англійської мови  початковий рівень навчальних досягнень у 1 бал показав учень 11Б класу Ч. В. (учитель Бєлєвцова І.А., Коваленко О.Ю.), річну оцінки він мав 6. Також на ДПА (ЗНО) з математики початковий рівень навчальних досягнень у 3 бали показав учень 11А класу Р. В. (учитель Сич Л.П.), річні оцінки він мав з алгебри та геометрії 5. Результати   ДПА  у  4х , 9х та  11х класах   проаналізовано  в  наказі  № 95  від  24.06.2017р. «Про  результати  державної   підсумкової   атестації   у   випускних   класах   у   2016-2017 навчальному році»

 

Результативність навчання учнів випускних 9 класів (у порівнянні за п’ять років).

 

4 кл.

5 кл.

2011-2012

6 кл.

2012-2013

7 кл.

2013-2014

8 кл.

2014-2015

9кл.

2015-2016

рос

Шмоніна І.М.

Кулик З.В.

28

3/23

26

81%

28

2/26

28

79%

31

4/19

23

78%

32

4/18

22

76%

32

4/18

22

74%

укр

Тітенко Н.В.

Гізатулін В.В.

22

1/8

9

70%

20

1/9

10

70%

18

1/7

8

69%

17

2/4

6

65%

19

2/6

8

68%

укр

Матвєєва О.М.

Сивочуб Т.П.

28

4/14

18

75%

28

3/18

21

76%

25

1/18

19

74%

28

1/15

16

73%

28

2/19

21

75%

(ЯЗ) ІІІ, ІV рів

8/45

78

6/53

75

6/44

74

7/37

77

8/43

79

ЯЗ (%)

68 %

78 %

67 %

57 %

64 %

СНУ (%)

75 %

75 %

74 %

71 %

72 %

 

Висновки:

      Дев’яті класи

      Аналіз динаміки п’яти років навчання в основній школі показала наступне:

      1) П’ятий клас учні паралелі закінчили з високим рівнем адаптації до основної школи: СНУ=75%. У 6 класі учні в середньому не тільки зберегли цей показник, а й підвищили на 10% якість знань.

      2) Традиційний «стрибок униз» ЯЗ та СНУ спостерігався в  паралелі  у 7, а особливо у 8 класах, що частково пояснюється  введенням нових складних для учнів трьох предметів  – геометрії, фізики, хімії, а також підлітковою перебудовою організму.

      3) Кращі результати навчання у 9 класах. У паралелі це відбулося у 9В класі (кл. керівник Сивочуб Т.П.), у 9Б класі (кл. керівник Гізатулін В.В.) та не мало місця у 9А класі (кл. керівник Кулик З.В.)

      4) Основну школу закінчили учні 9В та учні 9А класу на межі достатнього-високого рівнів. Свідоцтво про базову загальну середню освіту отримали всі 79 учнів  паралелі. З них 8 учнів отримали свідоцтво з відзнакою, учнів з І рівнем навчальних досягнень з будь-яких предметів – немає.

      Одинадцяті класи

      Динаміка показників навчальних досягнень випускників 11 класів у порівнянні з 10 класом надана у розділі 2 даного аналізу.

      Профільні предмети засвоєні на достатньому та високому рівнях.

      Позитивним є те, що переважно більша частина учнів  підтвердили рівень навчальних досягнень позитивними  результатами ЗНО.

Реалізація освітньої програми «Надія Донеччини» у 2016-2017 навчальному році, напрямок – інтелектуальний (результативність роботи з обдарованими дітьми)

                                                                                          Таблиця № 2

Заходи, показники

Результати участі (призові місця)

2016-2017

2015-2016

1

Олімпіади предметні:

міські

обласні

Всеукраїнські

52 учнів з 14 предметів:

36 з 14 предметів

10 з  6 предметів

2 диплома

(біологія – диплом ІІІ ст. Овчаренко П.

математика - диплом учасника Сироткіна В.-9 кл.)

45 учнів з 13 предметів:

34 з 13 предметів

9 з  4 предметів

2 диплома учасників

(математика: Сироткіна В.-8 кл., Сафонова Д.- 9 клас)

2.

Міський інтелектуальний конкурс «Ерудит»

( 4 класи)

4 учні  з 4 предметів

5 учнів  з 5 предметів

3

МАН (к-сть членів)

Захист робіт:

шкільний етап «Наукове коло - 25»

міський конкурс НТУ «Крок до науки»

міський етап МАН

регіональний етап

обласний

Всеукраїнський етап

 

 

 

13 уч. захистили 10 рефератів (сертифікат)

 

10 уч. захистили 7 рефератів (сертифікат)

 

3 учня (І та ІІ місця – Плеханов В., Сарибекян Ю., Слєднєв Л., 11 Б кл.)

 

 

 

 

 

 

 

 

2 учня (І та ІІ місця)

 

 

1(Шумська В.,10А-І місце,

 

математика)

4

Банк обдарованих

Напрямки

Напрямки

Інтел.

Психомотор.

Практ. перетв

Худ-естет

Комунорганіз

Інтел.

Психомотор.

Практ. перетв

Худ-естет

Комун

організ

 

обласний

2

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

міський

2

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

шкільний

21

23

1

10

-

 

 

 

 

 

 

 

(наказ №  174   від 22.09.2016р)

 

 

 

 

 

5

Стипендіати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краматорської МР

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

Донецької ОР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Президентська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Конкурси предметні (провед. по ШМК)

Кількість

Кількість

 

 

конкурсів

учасників

призерів

конкурсів

учасників

призерів

 

ШМК Іступ. навчання

5

 

569

387

29

 

305

256

 

ШМК природничо-математичного циклу

 

10

 

486

257

 

5

 

145

91

 

ШМК сусп-гуманіт. предметів

13

 

85

14

19

 

169

54

 

ШМК міжпредметн.:

25

 

154

69

15

 

14

181

41

57

31

 

(декор-ужитк.мист-во та ОТМ

 

 

 

 

спортивні, військові змагання)

 

 

 

10

 

159

152

 

Разом

53

1294

727

92

1000

641

Наказ № 56 від 26.04.2017 р. «Про результати учнівських олімпіад з базових дисциплін та участі учнів у інтелектуальних та тематичних конкурсах в 2016-2017 навчальному році»

 

Аналіз методичної роботи      

      Методична робота в школі в 2016-2017 навчальному році реалізувалась у відповідності до:

-  Закону України «Про загальну середню освіту»;

-  планів роботи УО та ММК УО Краматорської міської ради, департаменту ОН Донецької ОДА та Донецького обл ІППО на 2016-2017 роки;

-  Програми розвитку освіти області та міста щодо роботи з педагогічними кадрами.

      З метою подальшого вдосконалення робот з педагогічними працівниками школи, підвищення рівня методичної роботи та її результативності створений наказ № 181 від 20.09.2016 року «Про організацію методичної роботи з педкадрами у 2016-2017 навчальному році».

Основні напрямки та зміст методичної роботи були підпорядковані реалізації проблеми школи «Реалізація рівнодоступного якісного навчання і виховання, особистісно- орієнтовного підходу у навчанні й вихованні кожного учня, забезпечення повноцінного розвитку кожної дитини та її інтеграцію в українське суспільство і європейську спільноту », а також єдиної методичної теми «Підвищення рівня якості освіти учнів як ключової ідеї розвитку сучасної школи через:

-  впровадження нових Державних стандартів початкової та базової загальної середньої освіти (8 класи);

-  впровадження інноваційних педагогічних технологій;

-  практичну реалізацію задачі національно- патріотичного виховання засобами навчальних предметів;

-  удосконалення системи підготовки випускників до ЗНО;

-  активізацію роботи вчителів ШМК до розповсюдження педагогічного досвіду через майстер- класи, участь у семінарах, вебінарах, професійних конкурсах, публікації;

-  продовжити навчально-методичну роботу над якісною реалізацією державних, регіональних освітніх програм

      Метою шкільної методичної роботи з педагогічними кадрами було:

      - відпрацювання оновленої структури та змісту шкільної МР, насамперед двох методичних декад (у листопаді: ПДС, активний початок робочих відкритих уроків, засідань шкільних ТГ; у травні: практично-методична конференція з демонструванням проведеної роботи з підведенням підсумків МР за навчальний рік та визначенням задач на наступний навчальний рік);

       - моніторингові відслідкування динаміки якості освіти учнів, аналіз результатів у розрізі оцінювань: річна – ДПА – ЗНО;

       - психолого-педагогічний супровід навчання, в т.ч.  профільного;

       -  підвищення інноваційної активності та рівня професійної компетентності вчителів.

Продовжували працювати п`ять шкільних методичних об`єднань вчителів, робота яких була спрямована на реалізацію вищеозначених проблем й теми, поставлених задач.

Більш детальний аналіз із додатками наведений у аналітичному наказі № 57 від 13.05.2017р. «Про підсумки  методичної роботи у 2016-2017 навчальному році»

Структура, форми методичної роботи як традиційні, так і інноваційні, активні, надані у додатку № 2 наказу.

      На основі діагностичного анкетування з метою реалізації єдиної методичної теми та підготовки до тематичних педрад були створені та ефективно працювали шкільні ТГ та ДГ (додаток № 3 наказу).

      У розділі 1 даного аналізу наведені методичні заходи обласного, міського, шкільного рівнів, які були проведені протягом 2016-2017 навчального року.

 Проведено міські семінари-практикуми з майстер-класами вчителів, що атестувалися (присутні: керівники ММК, їх члени) вчителями:

- Кіляновською І.В. (03.03.2017) - учитель математики;

- Кулик З.В.. (03.03.2017) - учитель математики;

- Головановою О.І. (03.03.2017) - учитель фізики;

- Санагурською В.М. (03.03.2017) - учитель географії;

- Гочошвілі І.О. (09.12.2016) - учитель історії, правознавства;

- Григоренко Л.Г. (лютий 2017р.) – учитель російської мови, літератури;

- Галаган Л.І. (січень 2017р) - учитель початкових класів;

Учителі фізичної культури Ольхова Т.О., Побігайло Н.В. та учитель музичної культури показали інтегрований урок для колег школи «Музика у гімнастиці» (09.02.2017), вчителі англійської мови.

У 2016-2017 навчальному році відкриті робочі уроки в рамках методичної декади

(01.12.2016-10.12.2016) провели вчителі:

Комарова-Волкова В.Г.   (3А кл) – урок-  проект «Дорогою добра» з предмету «Я у світі»

Бондарєва Т.П.  (6В кл) – урок зарубіжної літератури «Народні звичаї і традиції» у повісті  М.В. Гоголя «Ніч перед різдвом»

Кулик З.В., Кіляновська І.В. – засідання шкільного математичного товариства «Абітурієнту-2017» з теми «Розв`язування рівнянь та нерівностей  з параметрами»

Федіна Л.М., Запорожець Л.М. (7Б кл) – інтегрований урок з української та російської мов, урок розвитку зв`язного мовлення «Опис природи». Присутні вчителі аналізували уроки, обмінювались досвідом, це були шкільні семінари-практикуми.

Підсумки проведення методичної декади підведені у наказі № 218 від 09.12.2016р.

 У 2016-2017 учителі брали активну  участь у тренінгах, конференціях, семінарах обласного, Всеукраїнського рівнів за різною тематикою (додаток № 4)

Набутим досвідом учителі постійно обмінюються на методичних оперативних нарадах, засіданнях ШМК.

 Крім семінарів, конференцій, учителі брали участь у створенні власного методичного продукту, мали місце публікації у фахових журналах, розміщення матеріалів на освітянських сайтах. Більшість вчителів брали участь у методичних заходах міського рівня: виступали на засіданнях ММК, працювали у ТГ, проводили та були учасниками майстер-класів тощо 

Ці матеріали зведені у таблицю, що додається (додаток № 4).

 Плідною була робота шкільних ТГ:

«Узагальнення власного педагогічного досвіду у міжатестаційний період»;

«Впровадження інноваційних педтехнологій у НВП»;

«Продовження впровадження профільного навчання»;

«Впровадження Державного стандарту  базової ЗСО (8 класи)»;

«Національно-патріотичне виховання учнів засобами навчальних предметів»

«Шкільний сайт»

У додатку № 3 – склад шкільних ТГ, керівники та чим завершено роботу ТГ.

       Серед  учасників  вебінарів  обласного,  Всеукраїнського  рівнів  є  вчителі  Гатченко О.М., Сич Л.П., Гончарова М.І., Сивочуб Т.П.,Гочошвілі І.О., Запорожець Л.М., Матвєєва О.М., Кіляновська І.В.

      Все більше вчителів використовують на уроках, у позакласних заходах, на батьківських зборах інформаційно-комунікаційні технології та мультимедійну техніку, аналітичні матеріали педагогічних рад, шкільних методичних семінарів тощо.

Мають власні блоги вчителі Тітенко Н.В., Шмоніна І.М., Гатченко О.М., Кіляновська І.В., Сич Л.П.; власні сайти – Гончарова М.І., Гончар Л.О.

 У 2016-2017 навчальному році педагогічні працівники школи брали практичну участь у методичних заходах міста з актуальних проблем освіти (додаток № 4). Керівниками міських методичних  комісій  працювали  вчителі: Гатченко О.М, Ліфарь Н.І, Комарова Н.В, Матвєєва О.М, Сич Л.П., а також керівниками міських творчих груп.

 Насиченою, цікавою та змістовною була позакласна робота вчителів різних циклів предметів.  Протягом 2016-2017 навчального року проведені предметні тижні: права, рідної мови, математики та інформатики, природничого Тижня довкілля та здоров`я, англійської мови, «Літературні вітальні» тощо. Зміст і заходи предметних Тижнів своєчасно було розміщено як на шкільному, так і міському сайтах.

 З ініціативи заступника директора з навчально-виховної роботи Гавриш Н.А. з метою популяризації дослідницької роботи учнів як виду позакласної роботи  та на підставі рішення педагогічної ради (протокол № 3 від 21.10.2016р.) з 2016-2017 навчального року у школі створене та почало активно працювати шкільне наукове товариство учнів «Наукове коло-25». Керівниками ШНТУ «Наукове коло-25» Гавриш Н.А. та Борисенко М.Ю. розроблене  Положення  ШНТУ, проведено великий обсяг організаційної та методичної роботи з вчителями та учнями. Підведенням підсумків проведеної роботи стала І шкільна науково-практична конференція, відзначення учнів та вчителів  04.05.2016р.:

13 учнів 6-9 класів разом з вчителями- керівниками опрацювали 10  актуальних наукових та творчих тем з ІТ-технологій, вивчення довкілля, краєзнавства та письменників Донеччини тощо. Отримали шкільні сертифікати, сувеніри. Цього ж дня учні взяли участь у ХІ міському конкурсі-захисті творчих рефератів учнів-членів ПНТ «Крок до науки» МАН: роботи всіх учнів- членів ШНТУ «Наукове коло-25» були відмічені сертифікатами міського конкурсу.

 Методичний супровід мали впровадження педагогічних інновацій Всеукраїнського, обласного рівнів.

 Головними показниками ефективності методичної роботи завжди були результати якості знань учнів, ЗНО, олімпіад та предметних конкурсів, а також результати атестації вчителів. За підсумками атестації 2016-2017 навчального року з 13 вчителів, які атестувалися, підтвердили кваліфікаційні категорії 10 вчителів, з них 8 підтвердили вищі категорії та педагогічні звання,  3 вчителя підвищили кваліфікаційні категорії, з них учителю математики Кулик З.В. присвоєна  вища категорія, учителю географії Санагурській В.М. присвоєне звання «Старший учитель».

      З метою виявлення здібних учнів, розвитку природних обдарувань та підвищення інтересу до навчальних предметів відпрацьовувалися технології роботи з обдарованими дітьми через:

      - індивідуальну роботу вчителів з учнями цієї категорії, активізацію самоосвітньої роботи;

      - обмін досвідом успішних вчителів на засіданнях предметних ШМК;

      - проведення шкільних олімпіад, конкурсів, позакласної роботи;

- заохочення цих учнів на підсумковому шкільному святі «Ступені зростання».

Усі ці та вищезазначені форми роботи з учнями та вчителями дали позитивні результати у 2016-2017 навчальному році, про що йшлося у розділах 2 та 5.

В рамках другої методичної декади 15.05.2017 року була проведена шкільна методична конференція, на якій було проаналізована та узагальнена методична робота членів педколективу у 2016-2017 навчальному році на шкільному та міському рівнях. Проаналізована  робота ШМР (вист.  Гавриш  Н.А.),  підведені  підсумки  роботи  ШМК  (вист.  Гочошвілі І.О., Кіляновська І.В., Миколенко Т.І., Білошапка О.А.), виокремлений суттєвий педагогічний досвід окремих вчителів. Матеріали методичної конференції розміщені на шкільному сайті. Проведена робота стимулює прагнення вчителів до творчого зростання, освоєння нових професійних умінь і навичок.

Внесення ініціатив та пропозицій у роботу педколективу школи у 2017-2018 навчальному році, що передбачає методичний супровід:

1.Введення нових профілів навчання в старшій школі: біолого-хімічний та суспільно-гуманітарний профілі.

2. Продовження роботи започаткованого ШНТУ «Наукове коло-25»

2. Початкова – основна школа: театральна студія, шахи, радіогурток - роботогурток

3. Компетентнісне навчання: сутність, зміст, можливості реалізації. Шкільний методичний семінар

4.Продовження наповнення національно-патріотичним змістом уроків, позакласних заходів

5. Активізувати участь вчителів у вебінарах, відеоконференціях. Створення власних блогів, сайтів, відеотек власних уроків, заходів.

У відповідності до Закону «Про освіту», «Про загальну середню освіту» (розділ 6), Конституції України (ст. 35, 53), Положення про загальноосвітній навчальний заклад у школі створена, відпрацьована ефективна модель щодо забезпечення реалізації питань всеобучу:

- попередження невідвідуваності навчальних занять без поважних причин, відсіву учнів;

- облік, аналіз та профілактика невідвідуваності навчальних занять з поважних причин;

- попередження неуспішності (І рівень НД), другорічництва тощо за схемою:

Аналіз       →   Задача       →   Організація   →    Методично-   →   Корекція   →   Контроль

питання     зі всеобучу           виконання        інструктивне                           - старостат учнів;

                                                     забезпечення                                        - батьківські комітети;

                                                                                                                 - наради при директорі;

                                                                                                                 - педради;

                                                                                                                 - накази.

      За такою схемою опрацьовуються  наступні питання всеобучу:

- медичне обслуговування та дотримання санітарно-гігієнічного режиму;

- харчування учнів – організація та якість;

- індивідуальне навчання;

- облік дітей у мікрорайоні школи та охоплення їх навчанням;

- використання варіативної частини навчального плану для задоволення освітніх потреб та розвитку творчих здібностей учнів;

-  безпека життєдіяльності учнів у школі тощо.

Протягом 2016-2017 навчального року вищеозначені питання всеобучу постійно аналізувалися на нарадах, педрадах, рішення затверджено у аналітичному наказі № 241 від 30.12.2016 року «Аналіз питань всеобучу за І семестр 2016-2017 навчального року».

Вищеозначена система роботи педколективу з питань всеобучу у 2016-2017 навчальному році дала високі результати.

Протягом 2016-2017 навчального року у школі вжито всіх необхідних заходів щодо створення умов для організації харчування учнів у відповідності до наказу ЗОШ І-ІІІ ступенів № 25 з профільним навчанням № 166 від 02.09.2016 року.

      Безпечне та якісне харчування учнів здійснено завдяки:

- замовленню безпечних якісних продуктів харчування та продовольчої сировини;

- додержанню умов і термінів зберігання продуктів харчування;

- застосуванню необхідних технологій виготовлення страв;

- дотриманню правил особистої гігієни працівників харчового блоку.

      Протягом 2016-2017 навчального року працювали відповідні шкільні комісії, що контролювали питання харчування учнів.

      Якість продуктів харчування перевіряли за спеціальними журналами.

      Якісними гарячими сніданками були забезпечені учні 1-4 класів – 349 учнів (з доплатою батьків).

      Учні пільгових категорій – 25 малозабезпечених та 53 переселенця (за станом на 01.02.2016р)

      Харчувалися за кошти батьків учні 5-11 класів.

      Охоплені були всіма видами шкільного харчування 99 % учнів, у середньому з них:

               гарячим харчуванням – 58%,

               буфетною продукцією – 30%,

               домашніми бутербродами, фруктами, соками – 12%.

      Багато учнів харчуються і в шкільній їдальні, і приносять із собою фрукти, сік.

      У школі організоване дієтичне харчування для дітей, які страждають на захворювання шлунково-кишковим трактом.

      Проводився контроль щодо недопущення реалізації заборонених продуктів – чіпси, сухарики, «Мівіна» тощо.

      Анкетування учнів показало високу оцінку роботи шкільної їдальні, завідуючої Зарюти Л.І. та її команди. Звіт та аналітична довідка були надані до УО. Проаналізоване питання на виробничій нараді – наказ № 241 від 30.12.2016р.

Медичне обслуговування учнів

У школі працює шкільний фельдшер Левченко Н.М.       

Стан здоров’я учнів школи вивчався, аналізувався, формулювались висновки, рекомендації за напрямками:

-  рівень захворюваності учнів, виявлення найпоширеніших захворювань, їх профілактика;

-  визначення кількості днів, пропущених учнями через хворобу;

-  проходження учнями призовного віку медичної комісії при військ комісаріаті;

-  стану травматизму під час навчально-виховного процесу.

У 2016-2017 навчальному році було проведено медичний огляд учнів відповідно до пункту 4 Порядку здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 року № 1318. У ньому зазначено, що обов’язкові медичні профілактичні огляди учнів навчальних закладів проводять щороку медичні працівники у присутності батьків або осіб, що їх замінюють, у лікувально-профілактичних закладах.

      Пройшли медогляд - 867 учнів, що складає 100 %

Результати медичних оглядів 2015-2016 навчального року засвідчили, що із 867 учнів навчального закладу здорових 617 учнів, що становить 71% від загальної кількості учнів, захворювання виявлено у 250 учнів (29%).

      Найпоширенішим серед учнів виявлено захворювання органів:

-  опорно-рухової системи;

-  органів зору;

-  серцево-судинної системи

-  травної системи, а також ендокринної системи

За результатами медичного огляду учні були зараховані до фізкультурних груп:

      основної – 617 учень (71 %)

      підготовчої – 102 учня (12 %)

      СМГ – 35 учнів (3 %)

У школі навчаються 19 учнів-інвалідів дитинства, 5 з них – на індивідуальній формі навчання.

      Упродовж навчального року – було зафіксовано 2 випадки травмування учнів під час навчально-виховного процесу (див. розділ VІІ).

      Не всім учнями було зроблено необхідні щеплення. Заяв про відмову від щеплень надходило (форма 26) понад 300 учнів, що є негативним показником.

      29 юнаків призовного віку вчасно пройшли медичну комісію при військовому комісаріаті та одержали приписне свідоцтво.

 

Аналіз рівня захворюваності учнів за результатами медоглядів 2016-2017 навчального року

Таблиця 2

Клас

Кількість учнів

Здорові учні

Диспансерна група

Серцево-судинні хвороби

Хвороби травної системи

Сечо-статеві хвороби

Хвороби опорно-рухового апарату

Хвороби органів зору

Хвороби дихальної системи

Неврологічні хвороби

Хірургічні хвороби

Хвороби ендокринної системи

Підготовча група

Спеціальна група

1

97

72

25

-

1

1

9

9

1

1

2

1

-

-

2

85

67

18

-

1

-

7

9

1

-

-

-

9

2

3

85

64

21

1

2

-

7

7

3

1

-

-

6

2

4

83

56

27

3

2

-

11

8

3

-

-

-

17

2

5

83

61

22

2

3

1

12

4

-

-

-

-

6

1

6

77

52

25

5

-

-

10

7

-

 

-

3

7

3

7

87

64

23

3

1

1

7

10

-

1

-

1

13

4

8

98

68

30

4

1

1

9

11

-

1

-

3

19

8

9

79

60

19

2

-

-

7

9

-

1

-

-

17

3

10

47

26

21

2

2

1

5

7

-

2

-

2

3

2

11

46

27

19

4

2

1

5

4

-

1

1

1

5

1

Всього

867

617

250

26

15

6

89

85

8

8

3

11

102

28

 

Звільнені від занять фізкультурою 10 учнів 3-11 класів;

Індивідуальне навчання учнів

      У 2016-2017 навчальному році індивідуальним навчанням було охоплено 13 учнів, з них 11 учнів – за програмою загальноосвітньої школи, 2 учні (7 кл.) – за програмою допоміжної школи. З 13 учнів 5 учнів мають інвалідність. Всі учні є встигаючими і мають ІV-ІІІ рівні навчальних досягнень.

Таблиця № 3

Клас

ПІБ учня

Програма,

к-сть год/тижд

З якої дати

Довідка

ЛКК,

Рішення

ПМПК

Наказ

Термін

Інвал-сть

К-сть годин

1

П.М.

Загальноосвітня

01.09.2015

№ 149/3

28.08.2015

№ 23-к/тр

01.09.2015

2015-2016

-

5

2

М.М.

Загальноосвітня

01.09.2015

№ 14/16

26.08.2015

№ 23-к/тр

01.09.2015

2015-2016

+

5

3

Т.Є.

Загальноосвітня

01.09.2015

№ 444/17

26.08.2015

№ 23-к/тр

01.09.2015

2015-2016

-

8

4

К.А.

Загальноосвітня

01.09.2015

№ 478/23

01.09.2015

№ 23-к/тр

01.09.2015

2015-2016

+

8

5

11А

Л.А.

Загальноосвітня

01.09.2015

№ 97/1

10.08.2015

№ 23-к/тр

01.09.2015

2015-2016

-

12

6

3 клас

О.Р.

 

Допоміжна Учитель-дефектолог

Бойко Н.В.

01.09.2015

ПМПК

№ 19-07

20.05.2015

№ 23-к/тр

01.09.2015

2015-2016

-

10

7

6

клас

С.Д.

Допоміжна

Учитель-дефектолог

Д`якова ТВ

01.09.2015

ПМПК

№ 2/2

09.04.2015

№ 23-к/тр

01.09.2015

2015-2016

-

14

8

В.А.

Загальноосвітня

01.10.2015

№ 12

07.09.2015

№ 28-к/тр

22.09.2015

2015-2016

-

5

9

П.Є.

Загальноосвітня

01.10.2015

№ 504/18

09.09.2015

№ 28-к/тр

22.09.2015

2015-2016

+

8

10

С.Д.

Загальноосвітня

01.10.2015

№ 286/4

25.09.2015

№ 29-к/тр

28.09.2015

2015-2016

-

5

11

С.І.

Загальноосвітня

01.10.2015

№ 291/2

28.09.2015

№ 29-к/тр

28.09.2015

І сем-тр

2015-2016

+

8

12

Р.Р.

Загальноосвітня

02.11.2015

№ 249/8

14.09.2015

№ 37-к/тр

30.10.2015

2015-2016

+

 

13

Л.В.

Загальноосвітня

01.02.2017

№ 36/10

25.01.2016

№ 8-к/тр

27.01.2017

З 01.02.

2017

до 31.03.

2017

 

 

      Організація індивідуального навчання забезпечується у відповідності до нормативних документів, медичних довідок, заяв батьків, а також організаційних наказів по школі.

З учнями працюють вчителі за календарними планами з предметів на основі державних програм та пропорційною кількістю годин, що відображено в календарних планах. Навчальні заняття проводяться згідно зі складеним розкладом: кожен учень має індивідуальний розклад занять з підписами всіх вчителів, доведений до відома батьків.

Навчальні програми за 2016-2017 навчальний рік виконані з усіх предметів, що передбачені навчальними планами, виконані повністю як за кількістю передбачених календарними планами годин на вивчення тем, так і за кількістю годин практичної частини – практичних, лабораторних, самостійних, контрольних робіт тощо. Цьому сприяв той факт, що не було призупинення занять у зв`язку з довготривалою відсутністю учнів, в тому числі через хвороби.

Для задоволення освітніх потреб учнів поза межами навчальної програми з 5 по 11 класи були відкриті:

      - 20 шкільних факультативів та курсів за вибором учнів (через анкетування на початку навчального року), назви вказані у навчальному плані та пояснювальній записці на 2016-2017 навчальний рік;

      - організована участь учнів школи у 2 міжшкільних факультативах на базі школи;

      - організовані компенсуючи заняття у вигляді індивідуальних, групових занять та консультацій для учнів, які тривало хворіли, мають утруднення у засвоєнні програмного навчального матеріалу. Як результат – неатестованих учнів немає, хоча хворіли багато учнів, на І(початковому) рівні НД – лише десять учнів з оцінкою 3 бали (1,2%);

      - частина годин варіативної частини навчального плану використана на індивідуальну, групову роботу вчителів зі здібними та обдарованими учнями – підготовка до олімпіад, конкурсів. Ефективність цього рішення доведена конкретними результатами: школа посіла ІІІ місце у загальному рейтингу серед шкіл міста (наказ № 56 від 24.04.2017 року «Про результати учнівських олімпіад з базових дисциплін та участі учнів у предметних конкурсах у 2016-2017 навчальному році»);

      - створена мережа шкільних гуртків з метою розвитку творчих здібностей учнів – 11 гуртків різного напрямку.

Аналіз відвідування учнями навчальних занять протягом 2016-2017 навчального року показав, що переважна більшість пропущених днів з причин:

-  хвороби за медичними довідками;

-  санаторне та стаціонарне лікування;

-  медичний огляд з батьками у дитячій поліклініці;

-   обстеження військоматом;

-   участь у конкурсах, змаганнях тощо

Аналіз відвідування навчальних занять учнями показав, що:

      - учнів з довготривалими прогулами немає;

Співвідношення (%) пропусків та записок (дзвінків) батьків по 5-11 кл. виглядає так:        

Таблиця № 4

Класи

Класний керівник

% пропусків

% записки

(дзвінки)

% медичні довідки

ПІБ учнів (пропуски)

151-за 5/ден.; 182-  за 6/ден

всього

днів/уроків

за хворобою

днів/уроків

Голованова О.І

8%

31

57

 

 

Сич Л.П.

9%

25

64

 

 

Коваленко О.Ю.

10%

33

56

 

 

Гончарова М.І.

10%

23

63

 

 

Гатченко О.М.

8%

29

61

 

 

Бондарєва Т.П.

12%

36

50

 

 

Григоренко Л.Г.

14%

5

89

 

 

Побігайло Н.В.

12%

16

51

 

 

Каргаполова Н.П

10%

14

79

 

 

Шманько Л.В.

11%

10

73

 

 

Гочошвілі І.О.

10%

16

80

 

 

Ольхова Т.О.

12%

18

70

 

 

Кулик З.В.

16%

17

71

 

 

Гізатулін В.В.

15%

46

54

С.Д.-158/348

Ю.М.- 37/212

С.Д.-35/210

Ю.М.- 16/96

Сивочуб Т.П.

14%

30

43

 

 

10А

Старцева Т.В.

10%

35

50

З.І.- 54/326

Т.М.- 78/499

З.І.- 50/300

Т.М.- 5/30

10Б

Санагурська В.М

7%

62

27

 

 

11А

Пронжа В.В.

14%

35

54

С.Є.- 51/289

Р.В.- 37/203

З.Д.- 36/196

С.Є.- 33/204

Р.В.- 18/100

З.Д.- 23/138

11Б

Федоренко О.І.

11%

40

53

 

 

Висновки:

      У початковій школі (1-4 кл.) самий високий % відвідування занять – 94 - 99%, всі пропуски через хворобу за медичними довідками.

      Переважна більшість учнів були відсутні з поважних причин – олімпіади, конкурси, а також санаторне лікування, відпочинок з батьками тощо.

     

      Великий % відсутності в школі учнів за записками батьків (дзвінками) в класах за умов об`єктивного надання звіту іншими класними керівниками:

      10Б      Санагурська В.М.              - 62%

      9Б        Гізатулін В.В.           - 46%

      11Б      Федоренко О.І.                   - 40%

      11А      Пронжа В.В.             - 35%

       10А      Старцева Т.В.                   - 35%

      6В         Бондарєва Т.П.                 -36%

      Залишається великий % пропусків занять за записками батьків (телефонних дзвінків) і з кожним роком він збільшується. Над цією проблемою педколективу необхідно продовжити працювати.

У 2016-2017 навчальному році особлива увага членів педколективу зосереджувалась на обов’язковому дотриманні вимог безпеки життєдіяльності під час:

- проведення уроків з усіх навчальних предметів, особлива увага – урокам фізичної культури та трудового навчання;

- проведення навчальних заходів поза  межами школи;

- перед канікулами та після них.

Систематично проводились інструктажі з безпеки життєдіяльності (вступний, первинний, позаплановий, цільовий) профілактичні бесіди з учнями, про що фіксувалося у відповідних журналах тощо.

Із метою забезпечення безпеки життєдіяльності та запобігання дитячому травматизму та попередження негативних явищ (зокрема тютюнопаління) були проведені відповідні заходи та місячники: розробляли пам’ятки, проводили класні години, робили записи в щоденниках учнів та їх батьків ознайомили з пам’яткою з безпеки життєдіяльності під час канікул.

Класні керівники 1-11 класів щотижня проводили профілактичні бесіди з безпеки життєдіяльності щодо запобігання дитячому травматизму. Травмування учнів під час навчально-виховного процесу у 2016-2017 навчальному році не було. Питання щодо запобігання дитячого травматизму розглядалися і будуть у подальшому розглядатися на:

- нарадах при директорі;

- педрадах;

- виробничих нарадах;

- засіданнях ШМК класних керівників.

З метою збереження життя і здоров’я кожного учня проведені місячники «Увага! На дорозі діти» (вересень 2016 р.), охорони дитинства (вересень- жовтень 2016 р.), тижні безпеки життєдіяльності.

Практичні заняття з питань дотримання безпеки життєдіяльності у 1-11 класах мали місце 20.04.2017 року – на Дні ЦО та КОТ: класні години, евакуювання, надання першої допомоги тощо

Для  забезпечення своєчасного і в повному обсязі обліку дітей шкільного віку та з метою виконання ст. 53 Конституції України, ст.ст. 14, 35 Закону України «Про освіту», ст.ст. 6, 18 Закону України «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», наказу Держкомстату України від 06.11.2007 № 406 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 77-РВК «Звіт про кількість дітей шкільного віку»» та з метою контролю за здобуттям учнями, які мешкають на території обслуговування повної загальної середньої освіти була проведена робота щодо обліку дітей та підлітків шкільного віку.

Мікрорайон школи:

Вул. Двірцева – буд. 4,8,12,16,18,20,22,24,26, 28,30,32,34

Вул. В.Стуса – буд. 51,53,55,57,61,63,65,67,69,71

Вул. Паркова – буд. 10,25,27,29,33,35,37,39,45,47,49,51,53,55

Вул. Ярослава Мудрого – буд.44,46,48,50,52, 54,60,64,66,68,70,72

 

У ході роботи на мікрорайоні встановлено:

1.       Всього дітей на мікрорайоні школи – 705

2.       Дітей шкільного віку від 6 до 18 – 519

3.       Дітей дошкільного віку – 186

4.       Дітей, які одержують середню освіту – 517

5.       Діти, які не підлягають навчанню за станом здоров’я – 2

6.       Діти, які навчаються у ЗОШ № 25 – 338

% від всіх дітей шкільного віку мікрорайону – 65,4 %

7.       В школах міста – 131 учень

8.       Навчаються в ПТУ – 10 учнів

9.       Навчаються в технікумах – 22 учні

До управління освіти Краматорської міської ради було надано статистичний звіт -форма № 77-РВК «Про кількість дітей і підлітків шкільного віку», забезпечено ведення документації як передбачено Інструкцією (списки дітей і підлітків шкільного віку)

Учителями  школи, за якими закріплено територію обслуговування згідно наказу  № 122 від 10.08.2016 року «Про організацію роботи щодо проведення обліку дітей та підлітків шкільного віку у 2016-2017 н.р.» був здійснений облік дітей шкільного віку згідно інструкції, скоординована спільна робота з навчальними закладами щодо отримання довідок про навчання учнів.

Здійснюються постійний контроль за здобуттям мешканцями території обслуговування повної загальної середньої освіти та ведеться роз’яснювальна робота серед населення щодо обов’язковості здобуття дітьми повної загальної середньої освіти.

 

Додатки до аналізу навчально- методичної роботи за 2016-2017 навчальний рік

 

Наказ  №56  від   26.04.2017 «Про результати учнівських олімпіад з базових дисциплін та участі учнів у предметних конкурсах у 2016-2017 навчальному році»

Наказ  № 57 від   13.05.2017 «Аналіз  методичної роботи у 2016-2017 навчальному році»

Наказ  №69  від  26.05.2017 «Про результати тематичної контрольної роботи  з   математики у 4 класах  у 2015-2016 навчальному році»

Наказ №70   від 29.05.2017 «Про результати підсумкового моніторингу якості  математичної освіти в основній та старшій школі у 2016-2017 навчальному році»

Наказ  №73  від   29.05.2017     «Про підсумки роботи школи з питань всеобучу у 2016-2017 навчальному році»

Наказ  №95  від   24.06.2017   «Про результати державної підсумкової атестації у 4,9, 11класах у 2016-2017 навчальному році»